नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशुपन्छी रोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखा
भेटेरिनरी इपिडेमियोलोजी शाखा
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

Senior Veterinary Officerडा. मुकुल उपाध्याय
वरिष्ठ पशु चिकित्सक

Information Officer

स्थानीय तहका लागी इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्ट फर्मेट डाउनलोडका लागी उपलब्ध छ ।
18 Jul 2018 11:19 AM

स्थानीय तहका लागी इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्ट फर्मेट डाउनलोडका लागी उपलब्ध छ । कृपया डाउनलोडका लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।