नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशुपन्छी रोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखा
भेटेरिनरी इपिडेमियोलोजी शाखा
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

Senior Veterinary Officerडा. मुकुल उपाध्याय
वरिष्ठ पशु चिकित्सक

Information Officer

डाउनलोड

#सि.नं शीर्षक डाउनलोड
61 भेटेरिनरी इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ्ग तथा पशु रोग पहिचान सम्बन्धी पुस्तिका
60 बर्ड फ्लु कानूनी फर्मेट नमूना
59 फलाेअप रिपोर्ट ६
58 फलाेअप रिपोर्ट ५
57 फलाेअप रिपोर्ट ४
56 फलाेअप रिपोर्ट ३
55 फलाेअप रिपोर्ट २
51 स्थानीय तह र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लाई अनुरोध
50 Monthly Epidemiological Reporting Format
49 DLS shasarta budget karyavayan karyabidhi 2078.79
48 Outbreak investigation format for Rabies
47 Lumpy Skin Disease follow up Report 1
44 Lumpy skin disease Immediate Notification to OIE
43 Format for Immediate Notification report
42 Epidemiological Reporting Format
40 Outbreak Investigation Format_PPR
39 Outbreak Investigation Format_FMD
28 AI Surveillance Download
27 Epidemiological Reporting codes_VEC for local level
21 Quarterly Animal Health E-Bulletin (Sep-Dec 2017)