नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशुपन्छी रोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखा
भेटेरिनरी इपिडेमियोलोजी शाखा
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

Senior Veterinary Officerडा. मुकुल उपाध्याय
वरिष्ठ पशु चिकित्सक

Information Officer

संपर्क

 
भेटेरिनरी ईपिडेमियोलोजी केन्द्र
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल ।
टोल फ्री: १६६०-०१-१७१७१ (NTC प्रयोगकर्ता का लागि) 

फोेन नँ :९७७-१-४२५०७१७,४२५३७१९
फ्याक्स:९७७-१-४२५०७१७

वेभसाईट: www.epivet.gov.np 
ईमेल:- vetepi@ntc.net.np